24.1.08

ADHD Bij Kinderen

ADHD Onder kinderen: ADHD is een afkorting voor het engelse begrip Attention Deficit Hyperactivity Disorder en wordt in het Nederlands vertaald als Aandachtstekortstoornis met Hyperactief Gedrag. ADHD is het meest bekende en meest voorkomende gedragsprobleem bij kinderen en jongeren.Wat zijn de kenmerken van ADHD?Er wordt vaak gezegd dat ADHD een aandoening is waarbij het kind erg druk is. Dit is slechts ten dele het geval. ADHD wordt gekenmerkt door (een combinatie van) de volgende symptomen:

- Hyperactiviteit: het kind is druk; kan moeilijk rustig spelen; kan moeilijk stil zitten; is altijd bezig; praat veel; rent veel rond
- Impulsiviteit: het kind kan moeilijk zijn/haar beurt afwachten; onderbreekt anderen vaak; flapt er vaak een antwoord uit zonder erover na te denken; dringt zich vaak op aan anderen; negeert opdrachten
- Aandachtstekort: het kind heeft problemen met het vasthouden van de aandacht en concentratie; lijkt niet te luisteren; is makkelijk afgeleid; maakt achteloze fouten; vindt het moeilijk taken te organiseren of af te maken; vermijdt taken die nadenken vereisen; verliest vaak spullen.

Het komt regelmatig voor dat kinderen van tijd tot tijd enkele van de genoemde kenmerken vertonen, maar dit betekent natuurlijk niet meteen dat het kind ook ADHD heeft. Kinderen met ADHD hebben frequent en in ernstige mate last van de genoemde symptomen gedurende een langere periode van hun ontwikkeling.

Geen opmerkingen: