8.10.07

Mijn eerste stagedag

Op Dinsdag 21-08-2007 heb ik een gesprek gehad met Gea Martinius. In principe heb ik in mijn stage geen contact met haar, alleen als er bijzondere dingen zijn kan ik haar mailen. Gea heeft mij eerst in het kort iets verteld over Kinderopvang Borne. Ik heb van haar een informatie map gekregen die ik thuis nog eens rustig door kon lezen. Daarna heeft ze een formulier ingevuld. Daarop stonden vragen m.b.t. mijn stage.
Een aantal vragen waren:
>> Waarom ik met kinderen wil werken.>> Welke vooropleiding ik heb gehad.
>> Wat voor eerdere stages ik al heb gehad. >> Of er dingen zijn waar ze rekening mee moest houden.

Na dat we dat ingevuld hadden heeft ze mijn leerdoelen en verklaring van goed gedrag gekopieerd. We hebben afgesproken dat ik Dinsdag 04-09-2007 om 9 uur naar De Wingerd mag. En bij De Kikkers mee mag draaien.

Dinsdag 04-09-2007 ben ik om 9 uur naar De Kikkers gegaan. Ik heb meegedraaid op de groep. De leidsters Miriam en Annick legden mij de werkwijze uit. Tijdens het fruit eten heb ik de namen van de kinderen leren kennen. Er is in de groep nog een leidster die Linda heet dus de kinderen keken wel even raar op dat er nog een Linda in de groep was. Omdat ik al een half jaar stage heb gehad mocht ik na het fruit eten een aantal kinderen naar bed brengen en verschonen. Om 1 uur kwam mijn begeleidster Chantal. Samen met haar heb ik de rest van de dingen besproken. We hebben formulieren ingevuld en mijn rooster bekeken. Omdat ik rijlessen heb zijn er de eerste weken wat veranderingen in mijn rooster. Ik kom wel aan mijn uren alleen op andere tijden. We hebben afgesproken dat ik eerst een band met de kinderen zoek. De huishoudelijke taken komen later wel. Ook hebben we afgesproken dat Chantal eerst de opdrachten bekijkt en daarna plannen wanneer ik wat ga doen. Mijn eerste indruk is dat de groep erg gezellig is met leuke en gezellige leidsters. Omdat er maximaal 12 kinderen op een groep zijn lijkt het m niet heel erg druk en kun je het goed overzien. Mijn verwachtingen van deze stage zijn dat ik een leerzame en leuke stage zal hebben, om aan het eind van de stage genoeg geleerd te hebben om zelf een groep te kunnen draaien en met veel plezier aan de stage terug te denken.